DET SKER

I september 2017 blev stedet udvidet med "Arne Haugen Sørensen Museum" og entreen gælder herefter både adgang til Kunstpavillonen og museet. Der er altid i åbningstiden gratis adgang til cafeen.

OMVISNINGER

Personligt medlemdsskab giver gratis adgang hele året til alle skiftende udstilinger i Kunstpavillonen og Arne Haugen Sørensen Museum.
Ofte vil der også være rabat på entre til musikevents.
Medlemsskab 2018: 200 kr.
 

Der er mulighed for at aftale besøg for grupper udenfor normal åbningstid.

Henvendelse til formand Erling Damgaard, tlf. 2085 4204. 

EVENTS

Vestjyllands Kunstpavillon (VK) er bygget op omkring tre platforme og i 2017 udvidet med Arne Haugen Sørensen Museum:

 

De tre platforme kører som selvstændige enheder og har hver sit udstillingsprogram og ledelsesform.

I september 2017 er bygningen udvidet med Arne Haugen Sørensen Museum, som har en mere fast udstilling. Entreen gælder begge udstillinger.
Cafeen har gratis adgang.

TUREN GÅR TIL DABYNEDER

Kirkens nuværende altertavle er malet af 

Arne Haugen Sørensen i 1993. Altertavlen 

er en moderne udgave af Middelalderens fløjaltertavler. De to fløje kan vendes og dermed kan altertavlen skifte karakter med årets forskellige højtider.

BØGER

Museet har en fin samling af bøger, som også kan købes online.