top of page

Organisation

 

Fond og forening

Arne Haugen Sørensen Museum er ejet af Fonden for Vestjyllands Kunstpavillon, som forestår drift og vedligehold af bygningen såvel som udviklingen af museet.  

 

Den daglige drift af museet varetages af Foreningen Vestjyllands Kunstpavillon Videbæk og de omkring 50 frivillige, der sørger for at holde såvel museet som pavillonen og caféen åbent for publikum samt står for formidling og kulturelle aktiviteter både på museet og i pavillonen samt varetager opgaver, der vedrører samlingen.     

 

Formand for Foreningen Vestjyllands Kunstpavillon Videbæk er Erling Damgaard. Søren Danielsen er formand for Fonden for Vestjyllands Kunstpavillon. De udgør sammen med Jens B. Olufsen og Søren Nielsen fra henholdsvis foreningens og fondens bestyrelse det kunstudvalg, som blev nedsat i 2019 for at fremme publikumsinteressen for Arne Haugen Sørensen Museum og Vestjyllands Kunstpavillon. 

 

Den 1. maj 2021 tiltrådte kunsthistoriker Tina Anette Madsen som kunstfaglig medarbejder og museets og pavillonens første lønnede medarbejder.

 

Arne Haugen Sørensen Museum er et ikke-statsanerkendt museum og modtager ikke statslig driftsstøtte efter museumsloven, men drives for entréindtægter og fondsmidler.

kunstudvalget.jpg

Kunstudvalget.

Søren Danielsen: 
Formand for Arne Haugen Sørensen Museum

sorendanielsen@vk-ahs.dk

Erling Damgaard: 
Formand for Foreningen Vestjylland Kunstpavillon

erling.damgaard@vk-ahs.dk

Tina Anette Madsen: 

Kunstformidler

tina.anette.madsen@vk-ahs.dk

telefon:+45  61 61 19 70

bottom of page