top of page

Tidligere

28. august - 10. oktober 2021: 
Det Grafiske Værk

I forbindelse med udstillingen Arne Haugen Sørensen - Det grafiske værk  blev der udgivet en stor bog, der dokumenterer kunstneren Arne Haugen Sørensens kunstneriske virke fra 1951 og frem til i dag. Bogen har tekster om Arne Haugen Sørensens kunst og hans værker, men indeholder også en registrant, der dokumenterer og viser ca 370 af kunstnerens grafiske værker fra hans tidlige undersøgelser af de grafiske teknikker, til hans nutidige stoflige grafiske tryk.

 

1. marts - 30. april 2020: 

Den Store Fortælling og Korset og HimmelstigenKorset og Himmelstigen er en samling af i alt 17 værker, som var Arne Haugen Sørensens forslag til en ny altertavle i Vor Frelses Kirke i Horsens. Den Store Fortælling er hele bibelhistorien i billeder, som også er motivet for AHSs udsmykning af Aarhus Valgmenighedskirke.  

10. september 2017 - :

Åbningsudstilling med overvejende større værker, der repræsenterer Arne Haugen Sørensens inspiration fra såvel myter og mytologi som troen og biblen.


 

bottom of page